Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w firmie

Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów w firmie

Data dodania: 5 kwietnia 2024
Kategoria: Wydarzenia
Podziel się informacją:

Czy jesteście przygotowani na implementację rozwiązań dotyczących ochrony sygnalistów?

Kiedy: 16 kwietnia 2024 w godzinach 13:00-15:00.
Udział w webinarium jest darmowy.

Zobacz wideo

Projekt o ustawy o ochronie sygnalistów już za chwilę stanie się obowiązującym prawem.

Dlatego zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium dotyczące wdrożenia ochrony sygnalistów.

W trakcie webinarium wyjaśnimy:

  • kto ma obowiązek wdrożenia ochrony sygnalistów,
  • kim jest sygnalista,
  • kiedy sygnalista podlega ochronie,
  • co to jest postępowanie wyjaśniające,
  • czym są działania odwetowe.

Pokażemy także przykład rozwiązania, które efektywnie wspiera proces sygnalizacji w ponad 8000 firm w UE, w tym w samej Komisji Europejskiej – EQS Integrity Line.

Zapraszamy do udziału!

Webinarium poprowadzą:

Dorota Karkowska
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Członek Rady Fundacji Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. O 2005 r. współpracuje jako ekspert i wykładowca w Fundacji Rodzić po Ludzku. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.  W latach 2015 – 2018 Doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych; Od 2018 do luty 2021 r. Doradca Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Ius Medicinae. Pełni funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie. Była członkiem licznych zespołów eksperckich powołanych przez Ministrów Zdrowia na przestrzeni 2014 -2021 r. Działała też jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Aktywnie uczestniczy w kampaniach społecznych organizowanych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz jakości i bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej. Otrzymała Nagrodę Rzecznika Praw Pacjenta – Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta z okazji 10-lecia ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Członek Kapituły Konkursy organizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, Anioły Rodzić po Ludzku. Autorka wielu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom z zakresu szeroko rozumianego systemu opieki zdrowotnej.
Michał Modro
Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie, które nabył w czasie pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia (wcześniej Kasach Chorych) i Ministerstwie Zdrowia. Aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia. Ekspert Business Centre Club w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, polityki senioralnej i rynku pracy. Został powołany na dwuletnią kadencję do Rady Polityki Senioralnej i jest wiceprzewodniczącym tej Rady. Jest członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Jest członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat współpracuje z Biurem Rzecznika Prawa Pacjenta, również w zakresie prowadzenia szkoleń pracowników Biura. Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych Polskiej Federacji Szpitali. Ekspert Krajowej Izby Domów Opieki.
Natalia Pawlak
Business Development Manager w Cogit odpowiedzialna za rozwój strategii i wdrożenia rozwiązań w zakresie ESG, w tym standardów ESRS – od kwestii środowiskowych i społecznych wspieranych przez zaawansowane kalkulatory emisyjności i AI po ład korporacyjny – rozwiązania compliance wspierane przez EQS. Zaangażowana w implementacje rozwiązań spełniających wymogi ustawy o sygnalistach i compliance w służbie zdrowia. Dzieli się doświadczeniem i wiedzą ekspercką budując długotrwałe relacje z klientami.