Whistleblowing – jak wdrożyć system ochrony sygnalistów z korzyścią dla biznesu?

Whistleblowing – jak wdrożyć system ochrony sygnalistów z korzyścią dla biznesu?

Data dodania: 19 sierpnia 2022
Kategoria: Wydarzenia
Podziel się informacją:

Obowiązek wdrożenia systemu ochrony sygnalistów prawdopodobnie niedługo stanie się w Polsce naglącą potrzebą. Obowiązek ten może natomiast stać się korzyścią dla biznesu!

Kiedy: 8 września 2022 w godzinach 10:00-11:00.

Zobacz wideo

Niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie poważnym szkodom, ograniczanie strat czy budowanie lojalności wśród pracowników, korzyści z informowania o nieprawidłowościach w każdej organizacji są znaczące i mogą być integralną częścią jej sukcesu.

Dodatkowo właściwie zorganizowany system może ułatwić raportowanie niefinansowe w zakresie tzw. wymogów ESG.

W trakcie spotkania m.in.:

  • jak Dyrektywy UE regulują wdrożenie zasad whistleblowing w organizacjach i przyczyniają się dla stworzenia otwartej kultury,
  • jak polskie przepisy regulują wdrożenie Dyrektyw UE dla zapobiegania eskalacji problemów przy użyciu narzędzi whistleblowing,
  • jak zespoły prawne i kancelarie prawne w oparciu o aplikację dla whistleblowerów wspierają organizacje w zachowaniu reputacji,
  • w jaki sposób właściwie zorganizowany system ochrony sygnalistów może ułatwić raportowanie ESG,
  • jak aplikacja Integrity Line dla raportowania naruszeń przyczynia się do zwalczania oszustw w organizacji,
  • co może zrobić Twoja organizacja dla podniesienia świadomości i zminimalizowania straty dzięki profesjonalnej aplikacji dla whistleblowerów.

Webinarium zorganizowane wspólnie z kancelarią CMS.

Zapraszamy do udziału!

Webinarium poprowadzą:

Mariusz Minkiewicz
Mariusz Minkiewicz jest adwokatem i starszym prawnikiem w departamencie Postępowań Spornych CMS.
Mariusz specjalizuje się sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, czy też wycieku informacji wrażliwych. Doradza również przedsiębiorcom w sprawach przestępstw popełnianych w sieci (cybersecurity). Reprezentuje również klientów w postępowaniach (przygotowawczych i sądowych) dotyczących przestępczości gospodarczej w spółkach, w szczególności bierze udział w opracowaniu strategii procesowej oraz przygotowuje pisma procesowe.
Doradza również w sprawach dotyczących tematyki zgodności i oceny ryzyk (compliance). Uczestniczy w badaniach przed-akwizycyjnych nabywanych przedsiębiorstw w zakresie oceny ryzyk związanych z nieprawidłowościami natury karnej (tzw. compliance due diligence) oraz ESG (w zakresie governance – polityki compliance). Opracowuje także materiały szkoleniowe i polityki compliance projektowane w celu zminimalizowania ryzyka zachowań przestępczych czy korupcyjnych.
Prowadzi szkolenia dla klientów dotyczące przestępczości gospodarczej oraz kwestii zgodności i oceny ryzyk. W szczególności, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących niezapowiedzianych wizyt instytucji kontrolnych i organów ścigania (dawn raids).
Maciej Kópczyński
Maciej Kópczyński jest adwokatem oraz prawnikiem w randzie counsel w departamencie Postępowań Spornych CMS.
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zgodności z prawem (compliance) i przestępczości gospodarczej w spółkach, w szczególności w zakresie spraw korupcyjnych.
Maciej Kópczyński ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia wewnętrznych dochodzeń w przedsiębiorstwach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pracowników klientów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach karnych. W powyższym zakresie kompleksowo doradza również w zakresie odpowiedzialności karnej spółek, jak również pomaga uniknąć klientom ryzyka korupcji w przyszłości, prowadząc szkolenia oraz tworząc polityki compliance.
Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sądowych postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie tzw. „white collar crime”.
Natalia Pawlak
Business Development Manager w Cogit odpowiedzialna za obszary związane z konsolidacją finansową, budżetowaniem i planowaniem. Od lat wspiera procesy finansowe u klientów, biorąc udział w projektach z zakresu Performance Management. Realizowała projekty dla wielu firm w Polsce i za granicą, wspierając przekładanie potrzeb biznesowych na język dedykowanych systemów i aplikacji. Dzieli się doświadczeniem i wiedzą ekspercką budując długotrwałe relacje z klientami. Była zaangażowana w projekty jako Project Manager, osoba odpowiedzialna za rozwój systemów oraz konsultantka merytoryczna. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.