Zarządzanie umowami zgodne z MSSF 16 - wsparcie narzędziowe

Zarządzanie umowami zgodne z MSSF 16 – wsparcie narzędziowe

Data dodania: 9 stycznia 2020
Kategoria: MSSF 16 Wydarzenia
Podziel się informacją:

Ewidencja, kalkulacja, automatyzacja,…

Kiedy: 23 stycznia 2020 w godzinach 10:00-10:30.

Zobacz zapis z webinaru - Zarządzanie umowami zgodne z MSSF 16 – wsparcie narzędziowe

Już od roku funkcjonuje MSSF 16 zmieniający sposób ujmowania aktywów użytkowanych na postawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z nowym standardem leasingobiorców przestał obowiązywać podział na leasing operacyjny i finansowy, a prawa użytkowania aktywów oraz wynikające z nich zobowiązania muszą być ujmowane w bilansie. Wartość praw użytkowania aktywów podlega okresowej amortyzacji, która wraz z kosztami finansowymi z tytułu leasingu wpływa na rachunek wyników.

Nowe wymagania wynikające ze stosowania MSSF 16 mogą być zarówno problematyczne od strony merytorycznej, jak również bardzo pracochłonne ze względu na większą ilość danych i konieczne kalkulacje. Jak zatem wspomóc proces zarządzania umowami oraz ich rozliczania dla celów księgowych od początku trwania umowy aż po jej zakończenie?

Podczas webinarium zaprezentujemy moduł do zarządzania umowami leasingu, który usprawni cały proces. Pokażemy m.in.:

  • rejestrację umów wraz z parametrami niezbędnymi do kalkulacji wartości zobowiązań i praw użytkowania aktywów (manualnie/automatyczne),
  • kalkulację wartości zobowiązań oraz praw użytkowania aktywów na moment rejestracji umowy oraz w kolejnych okresach,
  • automatyczne naliczanie amortyzacji prawa użytkowania aktywów oraz kosztów finansowych prezentowanych w rachunku wyników,
  • generowanie pliku z wartościami do zaksięgowania w danym okresie – gotowy do importu do systemu księgowego oraz tabelę z danymi wymaganymi do umieszczenia w nocie do sprawozdania finansowego,
  • gotowe raporty, analitykę i scenariusze wpływu zmian parametrów na wartości bilansowe i wynikowe.

Serdecznie zapraszamy!

Webinarium poprowadzi:

Michał Czerwiński
Consultant w Cogit odpowiedzialny za projektowanie, budowanie i dostosowywanie do oczekiwań klientów systemów umożliwiających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Realizował projekty z obszaru konsolidacji finansowej, controllingu czy Business Intelligence dla wielu klientów Cogit, m.in: mBank, Leroy Merlin, Arctic Paper czy Lux Med. Doktor nauk fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent studiów podyplomowych na SGH z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu.