ESEF - raportowanie XBRL, iXBRL

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

ESEF – raportowanie XBRL, iXBRL

Jednolity format sprawozdawczy, ESEF (European Single Electronic Format) będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Na mocy rozporządzania Komisji Europejskiej wszyscy emitenci, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej będą zobowiązani do przygotowywania swoich rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przy użyciu języka znaczników XBRL (eXtesible Business Reporting Language) – zgodnie z przyjętymi taksonomiami i zasadami. Więcej w treści rozporządzenia – http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/PL/C-2018-8612-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Przykład narzędzia wspierającego budowę sprawozdania zgodnego z ESEF – zapis webinaru

Jednolity format sprawozdawczy, ESEF (European Single Electronic Format) będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Na mocy rozporządzania Komisji Europejskiej wszyscy emitenci, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej będą zobowiązani do przygotowywania swoich rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML oraz znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przy użyciu języka znaczników XBRL (eXtesible Business Reporting Language) – zgodnie z przyjętymi taksonomiami i zasadami. Więcej w treści rozporządzenia – http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/PL/C-2018-8612-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Dla regulatora tego typu rozwiązanie zapewni porównywalność sprawozdań, a jednocześnie umożliwi ich automatyczny odczyt. Przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania analizowanie raportów spółek będzie bardziej efektywne jakościowo i ilościowo – przekładając się na lepszą i szybszą interpretację danych, a w konsekwencji transparentność rynku.

Dla spółek, a w szczególności dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe, będzie to niestety kolejny „kamyczek… kamień do ogródka”. Co prawda do 2020 roku, czasu mam jeszcze sporo, ale, żeby zapewnić porównywalność danych „warto” mieć przygotowane, w tym samym standardzie dane za rok wcześniej! Nic nie jest tak pewne jak zmiana (i zmieniające się przepisy), także i z tym wyzwaniem trzeba będzie sobie poradzić.

Wytyczne dotyczące zakresu znakowania XBRL wymaganego przez program sprawozdawczy ESMA ESEF XBRL są następujące:

 • W przypadku pierwszego etapu rozpoczynającego się w odniesieniu do sprawozdań finansowych z datą rozpoczęcia 1 stycznia 2020 r. lub później skonsolidowane pierwotne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF (rachunek zysków i strat, bilans itp.) muszą być szczegółowo oznaczone znakiem XBRL,
 • W przypadku drugiego etapu rozpoczynającego się w odniesieniu do sprawozdań finansowych z datą rozpoczęcia 1 stycznia 2022 r. informacje dodatkowe do niniejszego sprawozdania finansowego muszą być oznakowane poprzez zastosowanie etykiet dla całych sekcji informacji dodatkowych (etykietowanie blokowe).

Na szczęście dla firm, technologia i w tym przypadku przychodzi z pomocą (tym bardziej, że ani XHTML, ani XBRL nie są niczym nowym i są od lat wykorzystywane w biznesie).

Zobacz jak Cogit wspiera budowę sprawozdania zgodnego z ESEF. Dzięki odpowiednim narzędziom to wszystko może być prostsze:

 • tagowanie pozycji,
 • budowa i walidacja pakietu rozszerzeń taksonomii,
 • walidacja sprawozdania względem taksonomii,
 • generacja i walidacja sprawozdania w formacie iXBRL.

 

Nasi konsultanci przeanalizowali wiele rozwiązań dostępnych na rynku w tym zakresie, aby finalnie wybrać Report Authority

 

Taksonomie ESMA ESEF XBRL

Wykorzystywane rozwiązanie zawiera taksonomię ESMA ESEF, która jest rozszerzeniem pełnej taksonomii IFRS.

Taksonomia ESEF jest elastyczna i może być rozszerzona przez podmioty raportujące w przypadku, gdy zgłoszone fakty nie odpowiadają żadnym znacznikom w taksonomii.
Można zarówno przeglądać wszystkie dostępne taksonomie, jak również tworzyć rozszerzania taksonomii przez użytkowników. Istnieje 28 zasad walidacji:

 • 10 warunków sprawdzających występowanie znaczników (obowiązkowe znaczniki); oraz
 • 18 warunków sprawdzających wartości.

Znaczniki XBRL muszą być osadzone w dokumencie xHTML przy użyciu technologii Inline XBRL (iXBRL), który może być otwierany za pomocą standardowych przeglądarek internetowych i może być przygotowywany i wyświetlany zgodnie z intencjami emitenta.

Uproszczenie sprawozdawczości XBRL

Rozwiązanie zostało zaprojektowane przez księgowych dla księgowych i minimalizuje wszelkie komplikacje, o których wiadomo, związane z wprowadzeniem sprawozdawczości XBRL. Jest narzędziem, które pomoże księgowemu w przygotowaniu i zautomatyzowaniu zestawów sprawozdań finansowych, system może z powodzeniem zintegrować XBRL z procesem sporządzania sprawozdań finansowych przy minimalnych nakładach pracy.

Konwertuj lub twórz

Jeśli Twoje roczne sprawozdania finansowe zostały już sporządzone, ale potrzebujesz ich wersji iXBRL, możesz zaimportować całe dokumenty Microsoft Word lub zawartość z arkuszy Excel, aby były oznaczone jako XBRL i przekonwertowane do formatu iXBRL. Jest to przydatne, jeśli;

 • potrzebujesz sprawozdań z poprzednich okresów w formacie iXBRL przed implementacją systemu;
 • lub nie masz kontroli nad tworzeniem rocznych sprawozdań finansowych.

Alternatywnie można wykorzystać cały zestaw funkcji systemu do tworzenia, automatyzacji, walidacji i replikacji rocznych sprawozdań finansowych z poziomu samego systemu.

Efektywna i spójna sprawozdawczość

Przedsiębiorstwa, które muszą składać sprawozdania w ramach programu sprawozdawczego ESMA XBRL, mogą być zmuszone do przedstawienia wielu sprawozdań iXBRL dla swoich lokalnych organów regulacyjnych – po jednym dla każdego podmiotu w grupie. Może to stanowić znaczne obciążenie dla zespołów finansowych, ponieważ;

 • ręczne znakowanie XBRL każdego podmiotu jest czasochłonne i;
 • trudno jest osiągnąć spójność treści i znakowania XBRL we wszystkich jednostkach w grupie.

Funkcjonalność szablonów systemu zmniejszają te problemy, ponieważ zawartość, znaczniki XBRL i mapowanie danych segmentu można określić za pomocą szablonu – wszelkie zmiany będą kaskadowane automatycznie i konsekwentnie do wszystkich podmiotów w grupie.

Rzetelna sprawozdawczość

Czy Twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez lokalny organ regulacyjny? Dzięki interaktywnej funkcji walidacji systemu poznasz odpowiedź na to pytanie od razu.

Integracja z Hyperion I NIE TYLKO

Zautomatyzuj swoje roczne sprawozdania finansowe, łącząc fakty w raporcie z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak Oracle HFM, Planning & Essbase i Microsoft Excel.

Przykładowe widoki

Skontaktuj się z nami i zobacz możliwości narzędzi wspierających raportowanie w formacie ESEF – info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.

Materiały dodatkowe

XVIII Kongres ICV POLSKA

XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024)

Serdecznie zapraszamy na XVIII Kongres ICV POLSKA (CIA 2024) do Poznania. Wspólnie z przedstawicielami Arctic Paper opowiemy o optymalizacji procesów biznesowych, bazując na doświadczeniach naszego Klienta z wdrożenia i wykorzystania systemu Performance Management.

Czytaj więcej (1 min)

Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Infor EPM

Podczas webinarium, przejdziemy krok po kroku przez wszystkie zadania niezbędne do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykorzystamy do tego celu rozwiązanie Infor EPM i wskażemy dlaczego jest to bardzo ciekawa opcja dla osób odpowiedzialnych za konsolidację w Grupach Kapitałowych.

Czytaj więcej (1 min)
Infor EPM - poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM – poznaj najciekawsze zastosowania

Infor EPM to platforma wspierająca procesy biznesowe organizacji takie, jak: controlling, analizy, raportowanie czy konsolidację finansową. Dzięki swojej elastyczności i uniwersalności, umożliwia na wykorzystanie jej potencjału w znacznie szerszym obszarze. Infor EPM w naturalny sposób łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, stąd też szereg zastosowań w finansach i controllingu, produkcji czy planowaniu logistycznym.... i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej (5 min)

Działać szybciej, robić więcej i pewniej wybiegać w przyszłość…

Rozmowa z Natalią Pawlak o tym, jakie są wyzwania dla klasycznych systemów BI oraz w jakim kierunku rozwija się oprogramowanie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników – wszystko na przykładzie systemów IBM: IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics oraz IBM Cognos Controller.

Czytaj więcej (9 min)
IBM Cognos Controller

Jak narzędzia IBM ułatwiają konsolidację finansową?

IBM Cognos Controller to system używany przez wiele firm w Polsce i na świecie m.in. do automatyzacji procesu konsolidacji finansowej. Elastyczność narzędzia sprawia, że spełnia ono wymogi każdej grupy kapitałowej. Pełna integracja z Excelem i przeglądarką ułatwia przygotowanie not skonsolidowanego sprawozdania, a bezpośrednie połączenie z IBM Planning Analytics (Cognos TM1) pozwala na prezentację danych w dashboardach i wykorzystanie danych planistycznych do porównania wyników.

Czytaj więcej (9 min)
Konsolidacja finansowa - Infor d/epm

Konsolidacja finansowa na przykładzie Infor d/EPM

Infor d/EPM Financial Consolidation jest narzędziem nowoczesnym, wielowymiarowym, mogącym obsługiwać spółki o różnych walutach lokalnych i raportowych z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu dostępnego w wielu językach. Zobacz, jak może wyglądać proces konsolidacji finansowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Infor.

Czytaj więcej (8 min)