Governance Risk Compliance

Rozwiązanie umożliwia m.in:

  • definiowanie, monitorowanie i raportowanie wskaźników ryzyka i efektywności, scoring ryzyka,
  • monitorowanie w zakresie podziału obowiązków (SOD),
  • monitorowanie transakcji w kierunku wykrywania zdarzeń o charakterze nadużyć,
  • monitorowanie transakcji wskroś różnych platform czy aplikacji biznesowych,
  • monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji i prawa dostępu użytkowników,
  • automatyczny wgląd w 100% danych i transakcji oraz ich analizę i raportowanie.

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym obszar GRC:

W wielu organizacjach mimo dużych nakładów na dostosowanie się do standardów, regulacji, procedur, efekty tych działań są słabo widoczne. Zdefiniowane procesy są ignorowane lub omijane powodując duże straty.

Infor Approva Continuous Monitoring to jedno z czołowych rozwiązań GRC na świecie, pozwala automatycznie monitorować procesy w zakresie zarządzania ładem, ryzykiem i zgodności   (Governance, Risk, Compliance). Produkt dostarcza całościowego obrazu danych w skali organizacji, pozwalając szybko identyfikować i reagować na zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na biznes (oszustwa, niewłaściwe płatności, omijanie procedur…).

To doskonałe narzędzie dla Audytu wewnętrznego, finansów i informatyki.

Rozwiązanie skupia się na czterech głównych miejscach powstawania ryzyka:

  • dostępie użytkownika,
  • konfiguracji systemów,
  • transakcjach (proces zamówień, proces sprzedaży),
  • poprawności danych.