System dla sygnalistów – zgłaszanie nieprawidłowości

Z aplikacji korzysta 8000 klientów, w tym sama Komisja Europejska.

EQS Integrity Line to zaawansowana aplikacja umożliwiająca organizacjom skuteczne zarządzanie informacjami dotyczącymi nieetycznego lub niezgodnego z przepisami postępowania w ramach firmy. Aplikacja ta została stworzona z myślą o zapewnieniu bezpiecznej i poufnej platformy do zgłaszania incydentów, skarg, nadużyć oraz innych działań niezgodnych z etyką i zasadami organizacji.

Dlaczego wybrać EQS Integrity Line?

 • Referencje. EQS Integrity Line jest obecna na europejskim rynku od ponad 20 lat. Z aplikacji korzysta 8000 klientów, w tym sama Komisja Europejska.
 • Bezpieczeństwo i poufność: EQS Integrity Line zapewnia użytkownikom pełne bezpieczeństwo i poufność. Każde zgłoszenie jest traktowane jako poufne i chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Wielokanałowa platforma: Aplikacja umożliwia zgłaszanie incydentów i skarg za pomocą różnych kanałów, takich jak aplikacja mobilna, strona internetowa, e-mail, czy też telefon. To pozwala pracownikom i innym zainteresowanym osobom na dostęp do narzędzia w dowolnym miejscu i czasie.
 • Dostępność 24/7: EQS Integrity Line jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, co pozwala na bieżące reagowanie na incydenty i skargi.
 • Prosty interfejs użytkownika: Aplikacja została zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania. Jej intuicyjny interfejs umożliwia szybkie zgłaszanie incydentów i skarg, nawet osobom niezaawansowanym technologicznie.
 • Monitorowanie i zarządzanie zgłoszeniami: EQS Integrity Line umożliwia organizacjom skuteczne monitorowanie zgłoszeń i ich statusu. Możliwość przypisywania zgłoszeń do odpowiednich pracowników oraz śledzenia postępu działań zapewnia efektywny proces reagowania na incydenty.
 • Raportowanie i analiza danych: Aplikacja generuje szczegółowe raporty i analizy dotyczące zgłoszeń, co pozwala organizacjom zrozumieć trendy i wzorce związane z nieetycznym zachowaniem oraz podejmować odpowiednie działania korygujące.
 • Integracja z innymi systemami: EQS Integrity Line może być zintegrowana z innymi systemami np. systemami zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi, co ułatwia pełne i spójne zarządzanie informacjami związanymi z incydentami.
 • Szkolenia i wsparcie: Organizacje korzystające z EQS Integrity Line mogą skorzystać z dostępnych szkoleń i wsparcia technicznego, aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji.
 • Zgodność z regulacjami: Aplikacja jest zgodna z regulacjami dotyczącymi zgłaszania incydentów, w tym Dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie osób zgłaszających naruszenia oraz polską ustawą wdrażającą przepisy UE, oraz ze standardami RODO, co pozwala organizacjom spełniać wymogi obowiązujących przepisów.
 • Kultura etyki: EQS Integrity Line wspiera kulturę etyczną w organizacji, zachęcając pracowników do zgłaszania nieetycznego zachowania i czyniąc firmę bardziej transparentną i odpowiedzialną.

Integrity Line - whistleblowing
Zobacz, jak wygląda praca z EQS Integrity LineZobacz, jak wdrożyć system ochrony sygnalistów z korzyścią dla biznesu.
Chcesz dowiedzieć się więcej o ustawie o sygnalistach? Zapraszamy do zapoznania się z cyklem webinarów na Youtube „nie taki sygnalista straszny jak go malują...„.

Proste i bezpieczne rozwiązanie

W oczekiwaniu na przepisy prawa krajowego już w tej chwili wszystkie przedsiębiorstwa mogą przygotować się na zapewnienie prawidłowej ochrony sygnalistów wdrażając dedykowane rozwiązanie informatyczne jakim jest EQS Integrity Line — Bezpieczny system whistleblowingowy w Polsce i UE.

 • Twórcą systemu jest wiodący dostawca systemów whistleblowing w Polsce i w Europie
 • System oferuje możliwość zgłaszania kilkoma dedykowanymi poufnymi kanałami
 • System umożliwia dwustronną poufną komunikację pomiędzy osobą zgłaszającą a organizacją
 • System jest zintegrowany z bezpiecznym kanałem zarządzania zgłoszeniami
 • System jest dostępny w języku polskim i wszystkich innych językach
 • Gwarancja zgodności z RODO z certyfikatem ISO 27001

System gwarantuje anonimowość sygnalistom i zapewnia, że ich tożsamości nie można wyśledzić środkami technicznymi. EQS Integrity Line jest hostowana na zewnętrznych serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, posiadających certyfikat ISO 27001. Na tych serwerach nie są przechowywane adresy IP, dane o lokalizacji, specyfikacje urządzeń ani inne dane, które mogłyby pozwolić na wyciągnięcie wniosków co do tożsamości sygnalisty.

Sygnalista może sam zdecydować, czy chce pozostać anonimowy, czy podać jakiekolwiek dane osobowe. We wszystkich przypadkach treść raportu jest przesyłana w postaci wysoce zaszyfrowanej przy użyciu procedury klucza publicznego i prywatnego (PGP) z 2048 bitami RSA. Ponadto cała komunikacja z serwerem odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego połączenia HTTPS.

Gwarancja bezpieczeństwa

EQS Integrity Line spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa IT i ochrony danych osobowych potwierdzone uzyskanymi w tym zakresie certyfikatami.

Integrity Line certyfikaty

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań do zarządzania zgłoszeniami?

Skontaktuj się bezpośrednio z:

Natalią Pawlak
Business Development Manager
tel.: +48 609 718 057,
e-mail: npawlak@cogit.pl

lub z naszą firmą:
drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.