Analityczny MDM

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Analityczny MDM

Jakość danych szkolenie

W wielu organizacjach jakość danych nie jest sprawą zupełnie nową, w szczególności w kontekście projektów integrujących dane z wielu źródeł, czyli Hurtowniami Danych i Business Intelligence. Po wdrożeniu Hurtowni Danych i Business Intelligence organizacja sporo już wie na temat jakości danych i problemów z niejednoznaczną ich interpretacją. Na tym etapie muszą (a przynajmniej powinny) być zbudowane centralnie słowniki pozwalające na uniwersalną kategoryzację i interpretację pojęć biznesowych. Jest to dobra podstawa do budowy pierwszego, łatwiejszego kroku: budowy analitycznego MDM.

Mając powyższe, „hurtowniane” doświadczenia, wdrożenie analitycznego MDM jest zadaniem osiągalnym dla każdej organizacji. Należy dodać do bieżących rozwiązań narzędzia oraz procesy łączące słowniki z procedurami zarządzania jakością i spójnością danych (Data Governance). Bardzo ważne jest umiejscowienie odpowiedzialności za te procesy i ich rezultaty. Aby móc mówić o rozwoju MDM muszą być one realizowane bezpośrednio przez użytkowników biznesowych lub dedykowane, stworzone w tym celu jednostki.

Na tym etapie biznes będzie w stanie przejąć odpowiedzialność za własne dane na poziomie analitycznym, czyli będzie mógł zidentyfikować problemy a następnie stworzyć reguły i procesy  korygujące. Analityczny MDM nie da jeszcze pełnych możliwości zapobiegania problemom u źródła – w miejscach powstawania danych. Częściowo będzie to jednak możliwe, tam gdzie analiza jakości danych umożliwi diagnozę przyczyn i łatwe ich usunięcie.

Kolejnym krokiem jest operacyjny MDM.

Analityczny MDM

W wielu organizacjach jakość danych nie jest sprawą zupełnie nową, w szczególności w kontekście projektów integrujących dane z wielu źródeł, czyli Hurtowniami Danych i Business Intelligence.

Czytaj więcej

Operacyjny MDM

Wyniki i obserwacje z wykorzystania analitycznego MDM powinny posłużyć jako podstawa do wdrożenia operacyjnego MDM. W operacyjnym wydaniu, MDM pełni już znaczniej bardziej aktywną rolę.

Czytaj więcej