Raportowanie śladu węglowego, system do zarządzania emisją gazów

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zarządzenie emisjami gazów

W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań i ograniczeń. Nie chodzi tylko o emisję dwutlenku węgla, bowiem do gazów cieplarnianych (GHG) zaliczamy wszystkie te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Przepisy dotyczące sposobu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Polsce określa Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wsparta regulacjami unijnymi.

Jak oprogramowanie pomaga w raportowaniu ESG – zapis webinaru

W praktyce, restrykcyjne przepisy oznaczają dla przedsiębiorców konieczność:

  • ujęcia emisji GHG w polityce środowiskowej lub klimatycznej oraz strategii biznesowej,
  • wyznaczenia celów redukcyjnych,
  • realizacji projektów redukcyjnych,
  • angażowania partnerów w łańcuchu wartości.

Jak działa system do zarządzania emisjami?

Systemem do zarządzania emisjami do powietrza służy do ich śledzenia i obliczania dla potrzeb raportowania emisji (w zakresach 1, 2, 3 GHG),  wspomaga ustalanie celów dekarbonizacyjnych oraz powala badać postępy poczynione w zakresie redukcji emisji. Dzięki bieżącemu dostępowi do szczegółowych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych można określić, na czym należy skoncentrować wysiłki na rzecz redukcji emisji, opracować strategię redukcji śladu węglowego i śledzić wpływ projektów redukcji emisji.

Zarządzenie emisjami gazów cieplarnianych

Ekran z systemu do zarządzania emisjami – envizi

Dlaczego warto zdecydować się na system:

SKUTECZNE PRZESYŁANIE DANYCH
Dzięki wykorzystaniu EDI, czyli elektronicznej wymiany danych, wyeliminowana została komunikacja polegająca na wymianie dokumentów biznesowych w formacie standardowym. Dokumentacja przesyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną z zachowaniem najwyższych standardów.

PEWNOŚĆ RAPORTOWANIA
Pojedynczy system ewidencyjny, który umożliwia raportowanie wybranych danych do wszystkich interesariuszy.

UPROSZCZONY AUDYT
Zapewnij audytorom dostęp do solidnego systemu, który zawiera wszystkie dane pomocnicze, dokumenty i ścieżki audytu.

BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
Ustalaj własne cele w zakresie redukcji emisji GHG i na bieżąco śledź ich realizację.

OGRANICZONE RYZYKO
Sprawdzone narzędzia, gotowe zestawy czynników i niezawodne algorytmy gwarantują obliczenia, na których można polegać.

WYBIERAJ WSKAŹNIKI I WALUTY
System umożliwia raportowanie w wielu krajach, walutach i metrykach oraz możliwość konwersji danych do różnych formatów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji rozwiązań do zarządzania emisjami gazów cieplarnianych skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.