Raportowanie śladu węglowego, system do zarządzania emisją gazów

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zarządzenie emisjami gazów

W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań i ograniczeń. Nie chodzi tylko o emisję dwutlenku węgla, bowiem do gazów cieplarnianych (GHG) zaliczamy wszystkie te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Przepisy dotyczące sposobu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych w Polsce określa Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wsparta regulacjami unijnymi.

W praktyce, restrykcyjne przepisy oznaczają dla przedsiębiorców konieczność:

  • ujęcia emisji GHG w polityce środowiskowej lub klimatycznej oraz strategii biznesowej,
  • wyznaczenia celów redukcyjnych,
  • realizacji projektów redukcyjnych,
  • angażowania partnerów w łańcuchu wartości.

Jak działa system do zarządzania emisjami?

Systemem do zarządzania emisjami do powietrza służy do ich śledzenia i obliczania dla potrzeb raportowania emisji (w zakresach 1, 2, 3 GHG),  wspomaga ustalanie celów dekarbonizacyjnych oraz powala badać postępy poczynione w zakresie redukcji emisji. Dzięki bieżącemu dostępowi do szczegółowych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych można określić, na czym należy skoncentrować wysiłki na rzecz redukcji emisji, opracować strategię redukcji śladu węglowego i śledzić wpływ projektów redukcji emisji.

Zarządzenie emisjami gazów cieplarnianych

Ekran z systemu do zarządzania emisjami – envizi

Dlaczego warto zdecydować się na system:

SKUTECZNE PRZESYŁANIE DANYCH
Dzięki wykorzystaniu EDI, czyli elektronicznej wymiany danych, wyeliminowana została komunikacja polegająca na wymianie dokumentów biznesowych w formacie standardowym. Dokumentacja przesyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną z zachowaniem najwyższych standardów.

PEWNOŚĆ RAPORTOWANIA
Pojedynczy system ewidencyjny, który umożliwia raportowanie wybranych danych do wszystkich interesariuszy.

UPROSZCZONY AUDYT
Zapewnij audytorom dostęp do solidnego systemu, który zawiera wszystkie dane pomocnicze, dokumenty i ścieżki audytu.

BIEŻĄCE ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
Ustalaj własne cele w zakresie redukcji emisji GHG i na bieżąco śledź ich realizację.

OGRANICZONE RYZYKO
Sprawdzone narzędzia, gotowe zestawy czynników i niezawodne algorytmy gwarantują obliczenia, na których można polegać.

WYBIERAJ WSKAŹNIKI I WALUTY
System umożliwia raportowanie w wielu krajach, walutach i metrykach oraz możliwość konwersji danych do różnych formatów.

Raportowanie śladu węglowego zgodnie z normami

Obliczanie śladu węglowego, czyli liczenie emisji GHG, jest procesem, który polega na oszacowaniu ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez daną działalność. Może obejmować zarówno emisję bezpośrednią (prosto ze źródła, np. spaliny samochodowe), jak i pośrednią (np. z produkcji kupowanego prądu). Precyzyjne obliczenie emisji GHG musi być zgodne ze standardami. 

W Cogit oferujemy profesjonalne wdrożenia controllingu. Dostarczamy oprogramowanie umożliwiające nie tylko monitorowanie śladu węglowego, ale także raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) oraz raportowanie ESEF (European Single Electronic Format).

Jak narzędzia do zarządzania emisjami mogą pomóc w Twojej firmie?

Narzędzia do zarządzania emisjami, proponowane Cogit, pomagają przedsiębiorstwom w całym procesie raportowania śladu węglowego oraz kontroli procesów mających wpływ na emisję GHG. Mają one na celu upraszczanie procesu raportowania, usprawnienie wewnętrznych procedur oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi. Stosowanie nowoczesnego oprogramowania stanowi istotny krok w kierunku zarządzania emisjami, a przy tym pozwala na ciągłą kontrolę postępów w redukcji emisji GHG.

Dostarczamy także oprogramowanie do compliance, które pozwala monitorować zgodność z obowiązującymi przepisami. To pozwala podejmować optymalne decyzje, które minimalizują straty finansowe spowodowane np. karami lub stratą dotacji. Dlatego gdy chcesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie raportowanie śladu węglowego i inne niefinansowe sprawozdania, to skontaktuj się z nami drogą mailową info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.