Prognozowanie cash flow i analiza przepływu środków pieniężnych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Prognozowanie sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży ułatwia planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych. Skuteczne przewidywanie przyszłych wyników wymaga dogłębnej analizy danych historycznych oraz aktualnych trendów rynkowych. W Cogit dostarczamy rozwiązania bi, dzięki którym prognoza sprzedaży jest znacznie efektywniejsza.

Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie

Próbując przewidzieć przyszłe wyniki przedsiębiorstwa, najczęściej bazuje się przede wszystkim na danych historycznych. Wykorzystuje się techniki statystyczne m.in. średnią ważoną, wygładzenie wykładnicze, czy też modele predykcyjne. Oczywiście prognozując sprzedaż, warto wziąć pod uwagę także nastroje rynkowe i trendy, które często mają istotny wpływ na zachowania konsumentów.

Infor EPM – Raportowanie, analiza i planowanie Cash Flow

IBM Planning Analytics – Kontrola przepływów pieniężnych w narzędziu

Infor EPM - analiza cash flow

Infor EPM – Analiza Cash Flow

IBM Planning Analytics - prognozowanie przepływów pienieżnych

IBM Planning Analytics – Prognozowanie przepływów pieniężnych

Jakie korzyści przynosi precyzyjne prognozowanie sprzedaży?

Jeśli prognozowanie jest oparte o realne dane i przygotowane rzetelnie, to znacznie ułatwia planowanie. Dzięki temu osoby decyzyjne mogą efektywnie przewidzieć przyszłe zasoby przedsiębiorstwa i na tej podstawie dokonać trafniejszych wyborów. Do innych zalet, jakie daje prognozowanie, jest:

  • Poprawa efektywności – dokładne prognozy sprzedaży pomogą Ci zwiększyć efektywność operacyjną, optymalizując procesy logistyczne i zarządcze.
  • Bezpieczeństwo finansowe – prognoza cash flow pomaga podjąć lepsze decyzje dotyczące m.in. inwestycji, co pozwala zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa.
  • Lepsze zarządzanie zapasami – dzięki temu unikniesz nadmirów lub niedoborów.
  • Zwiększenie konkurencyjności – ułatwia reagowanie na zmiany rynkowe i dostosowanie się do nowych trendów.

Kompleksowe rozwiązania do prognozowania sprzedaży

W Cogit dostarczamy kompleksowe oprogramowanie, które wspiera nie tylko prognozowanie, ale controlling, który pozwala skutecznie monitorować wskaźniki KPI. Rozwiązania z zakresu business intelligence pozwalają podejmować trafne decyzje, które bazują na danych, a nie jedynie opiniach zarządu.