Profisee

Cyfrowa transformacja i szybkie śledzenie jakości danych dzięki Profisee Platform

Skontaktuj się z Nami

Profisee

Problemy związane z wdrażaniem tradycyjnych rozwiązań do Master Data Managementu dla wielu firm są istotnym czynnikiem odstraszającym od podjęcia takiej decyzji, a w szczególności jej konsekwencjami. Wizją firmy Profisee jest zapewnienie platformy, która jest szybka i przystępna cenowo, aby pomóc każdej organizacji w rozpoczęciu inicjatyw zarządzania danymi, oraz skalowalna, aby mogła się rozwijać wraz z rozwojem firmy i wzrostem jej potrzeb.

Profisee oferują szeroki wybór pakietów dopasowanych do odpowiedniej wielkości inwestycji i celu, zarówno jeśli dopiero zaczynasz i chcesz udowodnić przydatność MDM w twojej organizacji, jak i w pełnej funkcjonalności wersji Enterprise.

Profisee to jedyne rozwiązanie MDM, które spełnia poniższe wymagania jednocześnie

Szybkie korzyści

Jedna platforma, jedna technologia. Konfiguracja, a nie kodowanie.

Przystępna cena

Proste opcje cenowe, samodzielnie zarządzane i na własność firmy.

Skalowalność

Obsługa 1 miliarda rekordów, 1 tysiąc transakcji/sekundę.

Czym wyróżnia się Profisee?

Profisee Core

Podstawę Profisee stanowi FastApp Studio, w którym odbywa się konfigurowanie wszystkich procesów zarządzania danymi.

 • Modeluj swoje dane, w tym relacje i hierarchie, które opisują Twoją firmę.
 • Konfiguruj rozwiązanie do swoich potrzeb, zarządzaj bezpieczeństwem i automatyzuj wdrożenie.

Zarządzanie „Złotym Rekordem”

Konsolidacja i tworzenie najbardziej kompletnego widoku danych podstawowych.

 • Dopasowywanie danych w pamięci (przetwarzanie in-memory) w celu identyfikacji i grupowania duplikatów danych.
 • Użyj funkcji „przetrwania” w celu utworzenia i utrzymania złotych rekordów.

Stewardship FastApps

Prosty i intuicyjny interface ułatwiający zarządzanie.

 • Konfiguracja aplikacji, które spełniają unikalne potrzeby każdej grupy użytkowników odpowiedzialnej za dane.
 • Proste w obsłudze, praktycznie nie jest wymagane szkolenie.

Jakość danych

Poprawa jakości danych jest celem nr 1 wymienianym przez programy zarządzania danymi.

 • Zasady walidacji wykrywają problemy związane z jakością danych i pomagają opiekunom danych w ich rozwiązywaniu.
 • Zasady przydzielania automatyzują tworzenie nowych informacji w oparciu o reguły biznesowe.

Governance

Dokumentuj metadane, ustalaj standardy, ustalaj cele, mierz postęp, wykaż wartość.

 • Pozyskuj krytyczne informacje potrzebne w biznesie.
 • Mierz postęp w stosunku do umów SLA w zakresie jakości danych i procesów.

Workflow

Wykorzystaj funkcjonalności drag&drop (przeciągnij i upuść), twórz w prosty sposób przepływy i uporządkuj wielofunkcyjne procesy zarządzania.

 • Implementuj procesy biznesowe jako przepływy pracy odwzorowując działania opiekunów danych.
 • Monitoruj i zarządzaj wydajnością jakości danych w odniesieniu do umów SLA.

Integrator

Łatwa integracja danych podstawowych w czasie rzeczywistym lub wsadowym, przy jednoczesnym zachowaniu relacji z aplikacjami źródłowymi.

 • Integracja Point & Click z aplikacjami biznesowymi i rozwiązaniami analitycznymi.
 • Gotowa, dwukierunkowa integracja w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania branżowe

Najlepsze praktyki gotowe dla Twojej branży, bazujące na sprawdzonych modelach danych.

 • Zbudowany z wykorzystaniem najlepszych praktyk wywodzących się z instytucji zajmujących się normami branżowymi.
 • Szeroki zakres dla wszystkich danych podstawowych wymaganych w określonych branżach.

Przykładowe ekrany Profisee


Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty