Governance

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Data Governance

Model metadanych

Tworzenie i zarządzanie wspólnym dla systemów słownikiem danych, przechwytywanie metadanych technicznych oraz metadanych zdefiniowanych przez użytkowników biznesowych.

  • Automatyczne przechwytywanie metadanych technicznych.
  • Dokumentowanie metadanych zdefiniowanych przez biznes.
  • Łatwe dzielenie się i współpraca w zakresie podstawowych definicji i ich współdziałanie.

Pomiar jakości danych

Monitoruj i mierz jakość swoich informacji oraz to, czy spełniasz wymagania określone przez system zarządzania jakością danych. Zarządzaj odpowiedzialnością za dane.

  • Mierz jakość swoich danych.
  • Dowiedz się, gdzie występują problemy.
  • Zarządzaj pracą stewardów danych.

SLA dla procesu

Przechwytywanie zdefiniowanych umów SLA dla procesów biznesowych i ich egzekwowanie w wielofunkcyjnych procesach przepływu pracy, zapewniając systematyczny sposób mierzenia i egzekwowania umów SLA zdefiniowanych przez biznes.

  • Definiowanie docelowych i maksymalnych umów SLA dla procesów.
  • Zautomatyzowane wygaśnięcie i eskalacja.
  • Wbudowany pomiar wydajności stewardów.

Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty