Integrator

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Integrator

Wdrożenie złożonych integracji bez konieczności stosowania kodu – minimalizacja złożoności i kosztów.

W czasie rzeczywistym i dwukierunkowo

Operacyjny MDM wymaga dwukierunkowej integracji w czasie rzeczywistym. Integrator ułatwia tego typu kompleksową integrację z wykorzystaniem integracji opartej na zdarzeniach.

Integracja z bazami danych, aplikacjami lub usługami.

  • Integracja w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
  • Wywołanie przez zdarzenie, gdy zmieniają się Twoje dane.
  • Integracja z aplikacjami lub usługami.

Gotowe konektory

Gotowe konektory ze znanymi systemami, aplikacjami i usługami. Konfiguracja połączeń z wykorzystaniem funkcjonalności wskaż i kliknij.

Dane mogą być zintegrowane pakietowo (zbiorczo) lub pojedynczy rekord poprzez integrację opartą na zdarzeniach.

  • Bazy danych takie jak SQL i Oracle.
  • Aplikacje takie jak Salesforce i D365.
  • Usługi takie jak Dun & Bradstreet oraz Melissa.

Wbudowana inteligencja

System Aware Identity Management (SAIM) zarządza przepływem informacji i translacjami pomiędzy systemami źródłowymi a MDM.

Integrator może komunikować się z każdą aplikacją we własnym „języku” i automatycznie przekłada dane identyfikacyjne do MDM.

  • Zautomatyzowane śledzenie przepływem danych.
  • Mapowanie i translacja identyfikatora źródła.
  • Nie jest wymagane kodowanie.

Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty