Jakość danych

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Jakość danych

Reguły biznesowe zapewniają prosty, przyjazny dla użytkownika sposób definiowania i egzekwowania jakości danych.

Reguły biznesowe

Automatyzacja obliczania wartości, identyfikacja problemów związanych z jakością danych lub stosowanie ograniczeń w celu zapobieżenia tworzeniu złych danych, a wszystko to przy użyciu jednej struktury reguł biznesowych.

Prosta składnia jak w programie Excel umożliwia zarządzanie regułami przez użytkowników biznesowych.

  • Przypisywanie reguł do obliczania wartości
  • Zasady walidacji w odniesieniu do zdarzeń oznaczonych
  • Zasady ograniczeń zasady mające na celu zapobieganie powstawaniu złych danych

Walidacja

Identyfikuje i podkreśla problemy związane z jakością danych, umożliwiając ich aktywne korygowanie przez stewardów danych.

Analityka i wizualizacje dostarczają interesarjuszom wglątu w aktualne trendy i stan jakości danych.

  • Oznaczanie informacji o niskiej jakości.
  • Umożliwić stewardom proaktywne rozwiązywanie problemów.
  • Zwiększenie dokładności pomiaru jakości danych.

Ograniczenia

Skonfiguruj reguły ograniczeń, aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie lub aktualizację rekordów, które nie spełniają minimalnego progu jakości. Zdefiniuj domyślne reguły, aby wstępnie wypełnić nowe rekordy danymi, oszczędzając czas stewardów.

Pomóż stewardom danych tworzyć wysokiej jakości informacje przy minimalnym wysiłku.

  • Zapobieganie złym danym za pomocą ograniczeń.
  • Współdzielenie wymogów dotyczących jakości danych ze stewardami.
  • Wstępne wypełnianie danych, oszczędność czasu.

Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty