Profisee Core

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Profisee Core

Profisee Core odpowiada za kluczowe funkcjonalności wymagane w procesie zarządzania danymi podstawowymi.

Modelowanie danych

Modelowanie logiczne z wykorzystaniem funkcjonalności „wskaż i kliknij” danych głównych i referencyjnych, które tworzy fizyczny schemat przechowywania i zarządzania danymi. Szybko i elastycznie wspiera nowoczesne metod projektowe.

Wbudowana funkcja rejestrowania i audytu zmian danych pod kątem ryzyka i zgodności.

  • Nie wymaga głębokiej wiedzy technicznej.
  • Modeluj swoje relacje w organizacji.
  • Twórz hierarchie do zarządzania wizualnego.

Bezpieczeństwo

Solidny model bezpieczeństwa pozwala na bezpieczne zarządzanie najbardziej poufnymi informacjami. Definiowanie uprawnień funkcjonalnych lub uprawnień do kontroli dostępu do danych na poziomie tabeli, kolumny i/lub wiersza.

Zarządzaj najbardziej poufnymi informacjami za pomocą programu Profisee.

  • Uwierzytelnianie użytkowników poprzez Active Directory.
  • Korzystanie z grup w celu zdefiniowania ról związanych z bezpieczeństwem.
  • Przyznawanie praw użytkownikom bezpośrednio lub za pośrednictwem jednej lub więcej grup.

Wdrożenie

Jest bardzo łatwo przeoczyć, jak łatwo (lub trudno) jest propagować rozwiązania między środowiskami, dopóki nie będzie za późno. Profisee zabezpieczy Twoje działania.

Profisee obsługuje nowoczesne procesy SDLC, z przenośnymi artefaktami konfiguracyjnymi.

  • Eksportowanie/importowanie wszystkiego pomiędzy środowiskami.
  • Tworzenie automatycznych skryptów wdrożeniowych.
  • Zarządzaj artefaktami rozwiązania w systemie kontroli kodu źródłowego.

Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty