Zarządzanie Złotym Rekordem

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Zarządzanie Złotym Rekordem

Znajdź, dopasuj i grupuj dane zduplikowane w obrębie aplikacji i pomiędzy nimi.

Dopasowanie

Mechanizm dopasowujący w technologii In-memory jest najlepszy w swojej klasie w branży zarządzania danymi. Dzięki Profisee otrzymujesz potężne rozwiązanie, który jest w pełni konfigurowalne. Nie jest wymagane kodowanie w niejasnych frameworkach.

Możliwość skalowania, umożliwiająca porównanie 1 miliarda rekordów, z wiodącą w branży dokładnością.

  • Pełna widoczność procesu i wyników
  • Wbudowane zarządzanie dopasowywaniem wyników
  • Przeglądanie, łączenie i rozdzielanie grup

Survivorship

Wykorzystaj zautomatyzowaną usługę „przetrwania”, aby tworzyć Złote Rekordy, łączące informacje dostępne we wszystkich Twoich danych, z możliwością ich ręcznej edycji przez opiekunów danych (Data Stewardów).

  • Harmonizacja informacji od złotego rekordu do aplikacji operacyjnych.
  • Tworzenie najlepszego możliwego Złotego Rekordu
  • Zautomatyzowany lub obsługiwany ręcznie z funkcjonalnością „przetrwania”.

Weryfikacja danych / standaryzacja

Wykorzystaj moc systemu w celu poprawy jakości danych i zwiększenia dokładności porównywania wyników. Adresy, nazwy, numery telefonów i adresy e-mail mogą być zweryfikowane i ujednolicone. W miarę potrzeb, Integruj się z innymi usługami.

  • Dostępność wielu usług
  • Konfiguracja „Wskaż i kliknij”
  • Adresy, nazwy, telefony i/lub poczta elektroniczna.

Zobacz przykłady wykorzystania Profisee i ich efekty