Codec wspiera mBank w realizacji procesu planowania i budżetowania

Codec wspiera mBank w realizacji procesu planowania i budżetowania

Data dodania: 17 grudnia 2013
Podziel się informacją:

Firma Codec wdrożyła system wspierający model planowania i budżetowania obowiązujący w ramach całej Grupy mBanku. Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu planowania i budżetowania, poprawy jakości danych oraz znacząco zwiększyło możliwości analityczne.

mBank potrzebował znacząco zaktualizować system budżetowy dostosowując go do nowych wymogów rynku oraz inwestora. Niezbędnym było m.in. ujednolicenie struktur danych z systemem raportowym, budżetowanie w walutach oryginalnych, sprawne zarządzanie kursami, prezentacja danych w układzie inwestora – Commerzbanku, kalkulacja budżetu na podstawie wykonania oraz uszczegółowienie wybranych obszarów tematycznych (m.in. RWA, shadow-accounting, amortyzacji majątku i środków trwałych).

„Zmieniający się model biznesowy oraz nowe potrzeby budżetowo-raportowe spowodowały podjęcie inicjatywy jaką jest znacząca przebudowa systemu planistycznego. Potrzebowaliśmy efektywnego, elastycznego rozwiązania, które dostarczy nowej jakości w procesie planowania. Wybór partnera do realizacji tego zadania nie był trudny. Nasze doświadczenia ze współpracy z firmą Codec, szeroka wiedza biznesowa i technologiczna jej konsultantów oraz umiejętność współpracy z klientem były elementem decydującym o wyborze.” – powiedział Zdzisław Wojtera, dyrektor finansowy mBanku.

W ramach wdrożenia systemu opracowano modele budżetowe (kosztowy, przychodowy i centralny) mBanku, a w kolejnym etapie zbudowano model budżetowo-raportowy dla całej Grupy mBanku wyposażony w mechanizm konsolidacji finansowej. Istotnym założeniem wdrożenia było uzyskanie funkcjonalności pozwalających na przeprowadzenie pełnego procesu planistycznego, dlatego każdy z etapów prac kończył się produkcyjnym oddaniem kompletnych modułów systemu, a kalendarz prac podporządkowany był harmonogramowi sesji budżetowych.

„Bank potrzebował sprawdzonej technologii, która zapewni elastyczność oraz wysoką efektywność. Jako firma całkowicie niezależna technologicznie, zawsze projektujemy nasze rozwiązania tak, aby uzyskać maksymalną wartość dla Klienta.” – powiedział Rafał Kokorzycki, project manager Codec Systems.

Cały proces wdrożenia został zrealizowany w zaledwie 12 miesięcy przy spełnieniu wszystkich oczekiwań biznesowych. Wdrożony system kompleksowo wspiera obowiązujący w Banku model planowania i jednocześnie zapewnia jego otwartość na przyszły rozwój.

„Zastosowane rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu efektywności procesu budżetowania, poprawy jakości danych oraz co za tym idzie, znaczącego zwiększenia możliwości analitycznych.” – dodaje dyrektor Zdzisław Wojtera.

„Zastosowane podejście wpisuje się idealnie w nasze potrzeby i pozwala bardzo szybko reagować na zachodzące zmiany i oczekiwania biznesu.” – powiedział Łukasz Malik, szef projektu mBanku.

W ramach dalszych prac planowana jest budowa modelu prognostycznego, a w dalszej perspektywie analizowane jest uruchomienie platformy raportowej Infor BSA dającej szerokie możliwości w zakresie tworzenia, prezentacji i dystrybucji raportów w oparciu o istniejące modele biznesowe.