Infor10 CPM 10.3.0 ogólnie dostępna

Infor10 CPM 10.3.0 ogólnie dostępna

Data dodania: 14 lutego 2012
Kategoria: Infor Informacje
Podziel się informacją:

W artykule tym znajdą Państwo nowe możliwości i opcje przedstawione w wersji Corporate Performance Management 10.3.0

Nowe możliwości sprawozdawczości zarządczej oraz analizy

 • Użytkownicy końcowi mogą teraz „pomijać brakujące” (Omit Missing) zarówno wierszami jak i kolumnami.”Stopniowanie” jest teraz dostępne jako panel fly-out, który ma zastosowanie do wielu komórek jednocześnie. „Wybór” oferuje opcję decydowania przez użytkownika, kiedy są one wyświetlane w siatce analizy lub wykresu.
 • Nowy View Menedżer znacznie redukuje liczbę kroków wymaganych do tworzenia widoków, organizuje je w folderach, i udostępnia je użytkownikom z zaawansowanymi funkcjami, które wcześniej wymagały skryptów. Tworzenie i zarządzanie układem raportów jest teraz całkowicie dostępne przez interfejs WWW, który pozwala tworzącemu zobaczyć swoją pracę tak jak widzą ją użytkownicy końcowi budując widok.
 • Nowy i uproszczony interfejs użytkownika
 • Corporate Performance Management jest teraz w pełni zintegrowany z SharePoint Microsoft i Infor10.
 • Integracja Infor10 pozwala użytkownikom poruszać się łatwo z jednej aplikacji do drugiej przy jednoczesnym zachowaniu spójnego wyglądu wszystkich aplikacji. Infor10 oferuje ramy dla rozszerzenia Corporate Performance Management z funkcjami, takimi jak mapowanie, skróty, przelicznik walut, tłumacz i inne.
 • Nawigacja SharePoint zastępuje „Decision Topic” i aplikację „Raport” z poprzednich wersji. Aktualnym planem Infor’a jest udostępnienie dodatku 10.3.x w celu zapewnienia alternatywy dla aplikacji nie- Share Point’owych dla tych klientów, którzy wdrażają CPM w innej technologii.
 • Nowe możliwości procesów biznesowych
 • „Proces zatwierdzania” ma teraz opcję roli i jednostki dla użytkownika. Ułatwia to wdrażanie wymagań zgody w różnych procesach biznesowych oraz zapewnia lepszy wgląd w ogólną konfigurację.
 • Wszystkie budżetowania, prognozowania i procesy konsolidacji finansowej, takie jak kopiowanie danych finansowych i innych, zapewniają nową opcję „stop”. Opcja ta kończy proces w punkcie selekcji i pozwala na zmiany konfiguracji zanim proces zostanie uruchomiony ponownie.
 • Bardziej skuteczne i skalowalne rozwiązanie
 • Sieć i usługi aplikacyjne zostały napisane aby uruchamiać się na platformach Windows 64-bitowych. Wielkość i zakres konsolidacji Corporate Performance Management może być zwiększona poza limit 3GB 32-bit, pozwalając większym i bardziej złożonym aplikacjom konsolidować w kilku krokach.
 • Dane kopiowane, usuwane, uruchamiają się jako przechowane w systemie zarządzania bazą danych oferując 10% – 20% wzrostu wydajności.
 • Łatwe wdrażanie aplikacji i modelowania biznesowego
 • Nowy „Builder” pozwala użytkownikowi przejść przez kroki konfiguracyjne, aby w pełni zbudować i wypełnić wielowymiarowy model CPM oraz sporządzać raporty, które mogą być natychmiast zweryfikowane z systemem źródłowym.
 • Aplikacje zbudowane z nowym Builder’em posiadają wstępnie skonfigurowane wsparcie „drill-thru” ze standardowych widoków webowych do szczegółowych danych transakcyjnych. Wsparcie dla tej funkcji będzie dla wszystkich aplikacji źródłowych, które integrują dane poprzez użycie Corporate Performance Management w standardowej integracji.
 • Proces instalacji Corporate Performance Management został uproszczony poprzez zmniejszenie liczby komponentów instalowalnych i automatyzację wielu ustawień konfiguracyjnych.
 • Aplikacje CPM wspierają teraz Microsoft Internet Explorer 9, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft Windows 2008 SP1 R2 i Microsoft Windows 7 SP1 na poziomie certyfikacji.