Innowacyjny system planistyczny w Kredyt Inkaso S.A.

Innowacyjny system planistyczny w Kredyt Inkaso S.A.

Data dodania: 2 sierpnia 2010
Podziel się informacją:

Mimo sezonu urlopowego, trwają prace nad wdrożeniem centralnego systemu planistycznego w Kredyt Inkaso S.A.

Projekt realizowany jest przez Codec Systems – jednego z liderów polskiego rynku rozwiązań klasy Performance Management.

Celem projektu w perspektywie długoterminowej jest umożliwienie konsekwentnego wzrostu skali działalności (powiększanie portfela wierzytelności) bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów niefinansowych. Podstawowe wyzwanie stawiane przed docelowym rozwiązaniem to umożliwienie Zarządowi spółki przygotowania projekcji finansowej w perspektywie nadchodzących 3 lat. Obecnie tego typu prognozy sporządzane są w oparciu o założenia i wiedzę ekspercką kierownictwa firmy. Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A., Artur Górnik, oczekuje, iż system pozwoli firmie rozszerzyć sprawozdania finansowe udostępniane co kwartał akcjonariuszom, o rzetelnie przygotowaną prognozę przyszłych wyników.

Zapewnienie wysokiej szczegółowości i dokładności prognozy przy maksymalnym ograniczeniu nakładu pracy związanej z jej przygotowaniem możliwe będzie między innymi dzięki połączeniu zaawansowanych technik modelowania statystycznego (Data Mining) oraz nowatorskich koncepcji zarządzania (Activity Based Budgeting). Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zastosowania odpowiednich rozwiązań informatycznych; wdrożenie realizowane jest w oparciu o platformę Performance Management – Infor PM BPA.

Dotychczas zakończono opracowywanie koncepcji biznesowej oraz projektu technicznego docelowego rozwiązania. W chwili obecnej trwają prace związane z budową systemu, zakończenie projektu przewidywane jest na koniec września br.

Warto podkreślić, iż wdrożenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”, którego celem jest wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zgodnie z założeniami przyjętymi w Narodowej Strategii Spójności.