Szkolenie --- DataViz - zasady wizualizacji i raportowania danych

DataViz – zasady wizualizacji i raportowania danych

Informacje, aby niosły wartość biznesową powinny być dopasowane do potrzeb odbiorcy i zaprezentowane w sposób przejrzysty, zrozumiały, a zarazem angażujący.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy związanej z raportowaniem. Uczestnicy poznają zarówno zasady doboru zawartości informacyjnej jak i sposoby prezentowania danych w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

Praktycznymi narzędziami związanymi z wspomaganiem procesów tworzenia raportów będzie metodyka Value Based Design (VBD) przy wsparciu standardów wizualizacji International Business Communication Standards (IBCS).

Zakres szkolenia

 • Wnioskowanie z danych
 • Błędy w przekazywaniu informacji
 • Zasady projektowania raportów
 • Standaryzacja wizualizacji danych
 • Value Based Design
 • Praktyczne przykłady raportów i wizualizacji
 • Grupowe ćwiczenia praktyczne
 • Dyskusja nt. nabytej wiedzy i doświadczeń Cogit z wdrożeń

Odbiorcy szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów
 • Analitycy
 • Controlling

Forma szkolenia

Szkolenie jest zaplanowane w formie seminarium z elementem praktycznym (wykłady teoretyczne połączone z ćwiczeniami) dla grupy do 12 osób. Czas trwania: 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych po 45 minut.

Wypełnij formularz

Wypełnienie poniższego formularza jest tylko wstępną deklaracją zainteresowania szkoleniem i nie obliguje do niczego tzn. na jego podstawie ustalamy termin szkolenia, ilość uczestników itp. Jeżeli termin jest już ustalony z uczestnikami, przesyłamy oficjalny formularz rezerwacji – dopiero jego wypełnienie i odesłanie jest deklaracją uczestnictwa.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach i zakresie opisanym wPolityce Prywatności Cogit. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji zapytania.

  Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w powyższym formularzu kontaktowym jest Cogit sp. z o.o. z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21, NIP: 521-10-18-927. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Program szkolenia

  1. Wnioskowanie z danych

  Przedstawiony zostanie przykład dysponowania danym z różnych źródeł oraz potencjalne sposoby łączenia danych w procesie wspierania decyzji.

  2. Błędy w przekazywaniu informacji

  Uczestnicy zapoznają się z sytuacjami, kiedy przekaz informacyjny zostaje zmanipulowany. Zostaną pokazane sytuacje, kiedy należy, przebudować raport lub przekaz informacyjny, aby użytkownikom nie przedstawiać zniekształconego komunikatu.

  3. Zasady projektowania raportów

  W trakcie tej sekcji uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami konstrukcji raportów:

  • Znaczenie kontekstu
  • Ludzka percepcja i przyzwyczajenia
  • Dobór rodzaju wykresu

  4. Value Based Design

  Niniejsza sekcja pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z metodyką doboru informacji przedstawianej na raportach. Metodyka ta oparta jest na dobrze określonych krokach prowadzących od zebranych wymagań do kształtu finalnego raportu lub kokpitu menedżerskiego.

  5. Standaryzacja wizualizacji danych

  W tej części zostaną zaprezentowane wybrane zasady budowania raportów na podstawie opracowania IBCS (International Business Communication Standards). Wytyczne zawarte w tym opracowaniu znajdują co raz szersze uznanie zwłaszcza w kontrolingu i są implementowane w wiodących narzędziach raportowych.

  6. Ćwiczenia praktyczne

  Każdy z uczestników otrzyma zestaw hipotetycznych wymagań i jego zadanie będzie ułożenie zawartości merytorycznej oraz projektu raportu. Po wykonaniu tego zadania grupa przejdzie do dyskusji na temat wykonanych prac ze wskazaniem zastosowanych dobrych i złych praktyk.

  7. Dyskusja nt. nabytej wiedzy i doświadczeń Cogit z wdrożeń

  Ostatnia część szkolenia obejmie pytania i praktyczne podejście do kwestii raportowania w różnego rodzaju organizacjach.

  Prowadzący

  Zapewniamy praktyków, a nie teoretyków.

  Hubert Kobierzewski
  Hubert pracuje w firmie Cogit jako BI Practice Lead i pomaga klientom zebrać ich dane oraz przekonwertować je w wartościowe informacje. Od lat związany z tematyką szeroko rozumianych rozwiązań Business Intelligence – od integracji, jakości danych, hurtowni danych, po zaawansowane systemy analityczne i raportowe. Realizował projekty dla wielu film w Polsce, Irlandii, UK, czy Szwajcarii. Poza pracą Hubert prowadzi dwie grupy społecznościowe: warszawski oddział Data Community Poland oraz Warsaw Power BI User Group. Jest także wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku Big Data i Data Science w zarządzaniu oraz Politechnice Warszawskiej, na studiach podyplomowych Wizualna analityka danych.

  Terminy

  • Data szkolenia jest ustalana po zebraniu min. ilości uczestników.

  Miejsce

  • Szkolenie odbywa się on-line
  • W przypadku szkolenia dedykowanego lub zebrania grupy zainteresowanej lokalizacją stacjonarną – miejsce może być ustalane indywidualnie (podana cena dotyczy szkolenia on-line).

  Cena

  Cena szkolenia: 960 pln + VAT.  (Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe.)

  Regulamin

  Regulamin szkoleń otwartych.